Start Surowiec Oferta Galeria Certyfikaty Kontakt

Cergowski piaskowiec Komańcza

Kamieniołom w Komańczy - Jaworniku czynny był co najmniej od 1870 r., wydobywano z niego kamień na potrzeby budowy biegnącej u jego stóp transkarpackiej lini kolejowej ze Lwowa poprzez Przemyśl i Koszyce do Budapesztu.
W latach 50 i 60 XX w. budowano z niego tzw. wielką pętlę bieszczadzką. Eksploatację
w kamieniołomie zakończono na przełomie lat 80
i 90. Dolnooligoceńskie piaskowce charakteryzują się wysoką twardością i odpornością, w efekcie silnej cementracji spoiwem węglanowym ziaren, których powierzchnia uległa korozji przed zlityfikowaniem osadu. Piaskowce cergowskie uważane są za najcenniejszy pod względem przemysłowym surowiec skalny w Karpatach.
Na wysoko oceniane wartości techniczne piaskowców cergowskich szczególnie wpływa ich skład mineralny, cechy strukturalne
i teksturalne, oraz procesy diagenetyczne
i zawartość kwarcu 23-40%. Piaskowce cergowskie charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie, małą nasiąkliwością, niską ścieralnością oraz całkowitą mrozoodpornością.

Porównanie cech fizyko-mechanicznych

KAMIENIA KOMAŃCZA I GRANITÓW (np. GRANITÓW STRZEGOMSKICH)